De inventarisatieperiode voor het verspreidings- onderzoek 2010 is afgesloten. Het is niet meer mogelijk om nog meetpunten te reserveren.

Losse kreeftwaarnemingen zijn nog steeds zeer welkom! Deze kunnen gemaild worden naar eis@ncbnaturalis.nl of doorgegeven worden via de portals waarneming.nl of telmee.nl. Of het onderzoek in 2011 zal worden herhaald, wordt nog onderzocht.


In opdracht van het Team Invasieve Exoten van het ministerie van LNV coördineert Stichting EIS dit jaar een verspreidingsonderzoek naar uitheemse rivierkreeften.

Enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland worden van harte uitgenodigd om hun steentje bij te dragen aan het onderzoek! Om mee te doen is kreeftenvoorkennis niet noodzakelijk, mits u de dieren duidelijk kunt fotograferen.

De minimale inspanning die per vrijwilliger wordt gevraagd is het bemonsteren van één voorgeselecteerd meetpunt. Eén bemonstering bestaat uit het uitzetten en controleren van drie kreeftkorven gedurende vier achtereenvolgende ochtenden op een specifieke locatie. Voor het gebruik van de korven gelden de volgende voorwaarden. Uitgebreide instructies vindt u hier.

De kaart hiernaast geeft een overzicht van de geselecteerde meetpunten (klik op een punaise voor meer info):

  • Rode meetpunten zijn locaties waarvoor een vrijwilliger zich al heeft ingetekend;
  • groene meetpunten zijn locaties waarvoor nog vrijwilligers gezocht worden.
U kunt deze meetpunten ook weergeven op een grotere kaart.

En mocht u Google Earth geïnstalleerd hebben dan is het kaartje daarin ook te bekijken via deze link (de email-links om locaties te reserveren werken daar echter niet).

Een uitgebreide lijst met omschrijvingen en coördinaten van alle meetpunten vindt u hier.